fbpx

REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ WAKACJI

 

REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ WAKACJI

 

 1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilu „@domin_wro” w serwisie społecznościowym Instagram, zwanego dalej „Konkursem”, jest Domin Wrocław Studio Grafiki z. o.o. pod numerem KRS  0000633947 (NIP 8971827930), dalej zwana „Organizatorem”.

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.

 

 1. Konkurs trwa od 24 maja 2021 r. od godziny 12:00 do 13 czerwca 2021 r. do godz. 23:59. 

 

 1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Instagram (zwanym dalej Profilem) do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 16:00 w relacji.

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukończyły 13 lat.

 

 1. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na:
 1. a) dodaniu przez Uczestnika w ramach profilu https://www.instagram.com/domin_wro/ w serwisie społecznościowym Instagram pod postem konkursowym komentarza, w którym Uczestnik napisze, dlaczego chciałby wziąć udział w wakacyjnym kursie rysunku od podstaw oraz
 2. b) obserwowaniu profilu „@domin_wro” w serwisie społecznościowym Instagram,
 3. c) polubieniu posta konkursowego.

 

 1. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę kreatywność komentarzy konkursowych.

 

 1. Po zakończeniu Konkursu zostanie przyznana nagroda (zwane dalej Nagrodą Główną) w postaci kodu rabatowego na tygodniowy blok kursu Podstawy Rysunku lub Junior Podstawy Rysunku o wartości 390 zł.

 

 1. Nagroda zostanie wysłana do zdobywcy drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od momentu podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu mailowego.

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

 1. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie dane wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.