DOMIN WROCŁAW
ul. Józefa Piłsudskiego 40 lok. 2 (pierwsze piętro, wejście do kamienicy od ul. Piłsudskiego)
53-033 Wrocław

Prowadzący pracownie: mgr inż. arch. Bartłomiej Braksator

Sugerowany kontakt mailowy: domin.wroclaw@gmail.com

Telefon: 791 407 115