DOMIN WROCŁAW
ul. Józefa Piłsudskiego 40 lok. 2 (pierwsze piętro, wejście do kamienicy od ul. Piłsudskiego)
53-033 Wrocław

Prowadzący pracownie: mgr inż. arch. Bartłomiej Braksator

Kontakt Mailowy: domin.wroclaw@gmail.com

575 060 769 – informacje o kursie, zapisach, pytania dot. zajęć, etc.
791 407 115 – telefon awaryjny dla aktywnych uczestników kursu.