fbpx

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu - Rekrutacja - informacje dla kandydatów, terminy

Za naszymi oknami jest coraz bardziej zielono, wielkimi krokami zbliża się nieuchronnie nie tylko lato, ale również rekrutacja do upragnionych szkół. Jeśli jesteś kandydatem na Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w tym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje dotyczące rekrutacji.

Przypominamy, że prowadzimy zapisy na zajęcia:

Intensywne ASP – podczas których pod okiem prowadzącego dokończysz prace do teczki oraz przećwiczysz zadania egzaminacyjne

Warsztaty z postaci studyjnej – podczas których wykonasz prace rysunkowe i malarskie z postaci studyjnej

We Wrocławiu wybierzesz spośród kierunków jednolitych magisterskich:

Oraz spośród kierunków studiów I stopnia:

W zależności od wydziału oraz wybranego kierunku studiów rekrutacja kandydata przebiega w różnej ilości etapów. W niektórych przypadkach rekrutacja jest jednoetapowa i polega na prezentacji prac, w innych rekrutacja ma aż trzy etapy – portfolio, egzamin praktyczny oraz rozmowę z kandydatem. Szczegóły rekrutacji na każdy z kierunków znajdziesz pod linkiem https://www.asp.wroc.pl/pl/rekrutacja-2024

Jak wyglądają etapy egzaminów na poszczególne kierunki pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Architektura wnętrz, stacjonarne: 

I Etap – Portfolio (10-20 prac: studium postaci, meble lub architektura, inne prace, film o kandydacie); 

II Etap – Egzamin stacjonarny (Rysunek, Malarstwo, Zadania Specjalistyczne: 2D – kompozycja kolorystyczna i 3D – kompozycja przestrzenna biała); 

III Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

 

Podstawą przyjęcia na studia niestacjonarne na kierunku Architektura Wnętrz jest portfolio (5 prac rysunkowych bądź malarskich)

 

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki (w zakresie Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła), Studia jednolite magisterskie 

I Etap – Portfolio (10 studium postaci, 10 malarskich studium martwej natury); 

II Etap – Egzamin praktyczny (rysunek, malarstwo, zadanie specjalistyczne); 

III Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

 

Grafika, Studia jednolite magisterskie 

I Etap – Portfolio (5 studium postaci – rysunek, 5 prac kolorowych, 5 prac o dowolnej tematyce); 

II Etap – Egzamin stacjonarny i rozmowa (rysunek studyjny i egzamin specjalistyczny)

 

Przyjęcie na studia niestacjonarne Grafika w zakresie projektowania graficznego odbywa się na podstawie przeglądu portfolio (max 30 prac)  bezpośrednio przy kandydacie

 

Malarstwo, Studia jednolite magisterskie

I Etap – Portfolio (10-20 prac malarskich, szkice malarskie >10, 10-20 prac rysunkowych, szkice rysunkowe >10, inne realizacje artystyczne);

II Etap – Egzamin praktyczny (Malarstwo, rysunek, zadanie specjalistyczne)

III Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

 

Przyjęcie na studia niestacjonarne odbywa się na podstawie przeglądu portfolio i rozmowy z kandydatem

 

Mediacja sztuki, Studia pierwszego stopnia

I Etap – Portfolio (10-20 prac, w tym >5 rysunków studium postaci i >5 malarskich martwych natur)

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

 

Rzeźba, Studia jednolite magisterskie

I Etap – Egzamin praktyczny (zadanie praktyczne z rzeźby, zadanie specjalistyczne z rzeźby, rysunek)

II Etap – Egzamin teoretyczny rozmowa kwalifikacyjna

 

Rysunek, Studia jednolite magisterskie

I Etap – Portfolio (8-20 prac rysunkowych – detale anatomiczne, martwa natura, pejzaż, prace z wyobraźni etp, >10 szkice rysunkowe, <15 inne realizacje artystyczne)

II Etap – Egzamin praktyczny (rysunek studyjny + dwa zadania specjalistyczne)

III Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

 

Scenografia, Studia jednolite magisterskie

I Etap – Portfolio (10-20 studium postaci)

II Etap – Egzamin praktyczny ( Rysunek z natury + 2 zadania specjalistyczne)

III Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

 

Sztuka mediów, Studia pierwszego stopnia

I Etap – Portfolio (5-10 rysunkowe studium postaci i inne prace z użyciem koloru, >5 prac z zakresu filmu i animacji, >15 fotografii, film z prezentacją kandydata max. 1,5 minuty, inne realizacje)

II Etap – Egzamin specjalistyczny (szybkie szkice, zadanie fotograficzne, zadanie specjalistyczne)

III Etap – Prezentacja i omówienie prac realizowanych na egzaminie

 

Przyjęcie na studia niestacjonarne na kierunku Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i Multimedia odbywa się na podstawie przeglądu portfolio i rozmowy z kandydatem

 

Sztuka i Wzornictwo Szkła, Studia pierwszego stopnia

I Etap – portfolio (6 prac rysunkowych, 5 malarskich, 4 dowolne realizacje przestrzenne)

II Etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Studia pierwszego stopnia

I Etap – portfolio (6 prac rysunkowych, 5 malarskich, 4 dowolne realizacje przestrzenne)

II Etap – egzamin wstępny (Rysunek, malarstwo, zadanie specjalistyczne)

III Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

 

Wzornictwo, Studia jednolite magisterskie

I Etap – portfolio (rysunki przedmiotów z listy, 10 innych prac, max. trzyminutowy o kandydacie)

II Etap – egzamin praktyczny (rysunek, przygotowanie szkiców kolorystycznych, testy, egzamin praktyczny)

III Etap – rozmowa z kandydatem

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Harmonogram egzaminów nie jest jest jeszcze znany. Powiadomimy Was, kiedy zostaną ogłoszone daty!

Jeśli chcesz przygotować się do egzaminów jeszcze lepiej, sprawdź nasze Intensywne Kursy przed egzaminami! Prowadzimy zapisy na zajęcia:

Intensywne ASP – podczas których pod okiem prowadzącego dokończysz prace do teczki oraz przećwiczysz zadania egzaminacyjne

Warsztaty z postaci studyjnej – podczas których wykonasz prace rysunkowe i malarskie z postaci studyjnej

Życzymy powodzenia w rekrutacji!

Za naszymi oknami jest coraz bardziej zielono, wielkimi krokami zbliża się nieuchronnie nie tylko lato, ale również rekrutacja do upragnionych szkół. Jeśli jesteś kandydatem na studia architektoniczne, Akademię Sztuk Pięknych lub do Liceum Plastycznego w jednym z dużych miast Polski, w tym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje dotyczące rekrutacji.