fbpx

REGULAMIN KONKURSU RYSUNEK TRYMESTRALNY

organizowanego przez pracownię rysunku DOMIN Wrocław Studio Grafiki sp. z o.o. 

 
  1. Organizatorem konkursu “Konkurs na rysunek trymestralny”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Domin Wrocław Studio Grafiki z. o.o. pod numerem KRS 0000633947 (NIP 8971827930), dalej zwana „Organizatorem”.
 1. Warunkami udziału w Konkursie są:
 1. zapoznanie się z Regulaminem;
 2. bycie aktywnym kursantem pracowni Domin Wrocław

 

 1. Konkurs trwa w terminach podanych każdorazowo przez organizatora 

 

 1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Facebook (zwanym dalej Profilem) w osobnym poście.

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia Konkursu oraz przez cały czas jego trwania są aktywnymi kursantami pracowni Domin Wrocław

 

 1. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na oddaniu pracy rysunkowej bądź malarskiej (zwanej dalej Trymestralką) w formie fizycznej do pracowni Domin Wro w miejsce wyznaczone przez Organizatora. Wyjątkiem są Trymestralki wykonane techniką malarstwa cyfrowego – te należy wysłać w pliku .png na adres mailowy pracownia@gmail.com.
 1. Warunki, które powinna spełniać Trymestralka:
 1. Format pracy to minimum 35×50 cm lub, w przypadku prac digitalowych, minimum 29.7cm x 42cm przy wartości 300 dpi;
 2. Trymestralka powinna być na odwrocie podpisana przez kursanta oraz prowadzącego. W przypadku prac digitalowych podpisy powinny znaleźć się na pracy;
 3. Być w całości wykonana przez autora pracy;
 4. Nie naruszać praw autorskich;
 5. Praca nie może być błaha, naiwna, wykonana niestarannie 
 6. Praca musi być zabezpieczona fiksatywą lub werniksem

 

 1. Na Profilu odbędzie się Głosowanie na najlepszą pracę trymestralną (zwane dalej Głosowaniem) w terminie od podanym przez organizatora
 2. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę:
 1.  jakość i estetykę wykonania Trymestralek, umiejętności i pomysłowość uczestnika
 2. ilość głosów zdobytych w Głosowaniu 

 

 1. Organizator każdorazowo będzie informował o kategoriach, w jakich będzie odbywał się konkurs
 1. Po zakończeniu konkursu zostaną przyznane nagrody.
 1. Informacja o nagrodach będzie każdorazowo podawana przez Organizatora podczas rozpoczęcia konkursu. 
 1. Nagrody nie są zamienne na pieniądze.
 1. Nagrody są imienne – nie można przenieść ich na osobę trzecią.
 1. Uczestnicy Konkursu przenoszą prawa autorskie do Trymestralek na pracownię Domin Wrocław.
 1. Nagrodzone Trymestralki Uczestnik przekazuje Organizatorowi.
 1. W przypadku niewystarczającej ilości oddanych Trymestralek w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. W tym przypadku oddane Trymestralki wezmą udział w kolejnej edycji Konkursu
 1. Po zakończeniu Konkursu organizator poda datę w której Trymestralki zostaną bezpowrotnie zarchiwizowane. Do tego czasu będzie je można odebrać w Pracowni Domin Wrocław w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 1. Nagroda będzie możliwa do odbioru w Pracowni Domin Wrocław we wskazanym przez Organizatora terminie.
 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.