fbpx

REGULAMIN KONKURSU KONKURS MARATON ASP

 1. Organizatorem konkursu “Konkurs Maraton ASP”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Domin Wrocław Studio Grafiki z. o.o. pod numerem KRS 0000633947 (NIP 8971827930), dalej zwana „Organizatorem”.

 

 1. Warunkami udziału w Konkursie są:
 1. zapoznanie się z Regulaminem;
 2. bycie aktywnym kursantem pracowni Domin Wrocław

 

 1. Konkurs trwa od 05.01.2022 do 29.04.2022
 1. Wyniki Konkursu będą opublikowane kanałami podanymi przez organizatora

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia Konkursu oraz przez cały czas jego trwania są aktywnymi kursantami pracowni Domin Wrocław i uczęszczają na kurs ASP1 bądź ASP2 oraz opłaciły wszystkie trzy trymestry zajęć w roku szkolnym 21/22
 1. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na oddaniu zestawu prac rysunkowych, malarskich i plastycznych (zwanego dalej Teczką)  wg podanych przez Organizatora w punkcie 7 wymagań w formie fizycznej do pracowni Domin Wro w miejsce wyznaczone przez Organizatora w terminie do 29 kwietnia 2022.
 1. Warunki, które powinna spełniać Teczki:
 1. W teczce mogą znajdować się dodatkowe prace powyżej zakresu
 2. pod uwagę będą brane jedynie teczki o pełnym zakresie
 3. w teczce należy umieszczać jedynie ukończone prace
 4. Format pracy to minimum B3;
 5. Wszystkie prace znajdujące się w teczce powinny być na odwrocie podpisane przez kursanta oraz prowadzącego;
 6. Być w całości wykonana przez autora pracy;
 7. Nie naruszać praw autorskich;
 8. W teczce powinno znaleźć się 20 prac, w tym:
 • 10 prac rysunkowych zawierających studium postaci lub martwą naturę
 • 10 prac malarskich

 

 1. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie składać się na niezawisły zespół 

 

 1. Po zakończeniu konkursu zostanie przyznane 8 nagród w postaci miejsca na Intensywnym Kursie Przygotowawczym prowadzonym przez Organizatora w terminie od podanym przez organizatora
 1. Nagrody nie są zamienne na pieniądze.
 1. Nagrody są imienne – nie można przenieść ich na osobę trzecią.
 1. Po zakończeniu Konkursu organizator poda datę w której Teczki zostaną bezpowrotnie zarchiwizowane. Do tego czasu będzie je można odebrać w Pracowni Domin Wrocław w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród lub nieprzyznania ich, jeśli w ocenie Organizatora złożone Teczki nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie, w szczególności jeśli w Konkursie wpłynie mniej niż 8 zgłoszeń konkusowych
 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.