fbpx

Opis Lekcji

Na tych zaju0119ciach bu0119dziemy u0107wiczyu0107 malarstwo na przyku0142adzie prostej martwej natury. W domu ustaw kompozycju0119 martwej natury zu0142ou017conej z dwu00f3ch przedmiotu00f3w – jeu017celi czujesz siu0119 na siu0142ach zamiast prostej butelki lub kartonu z mlekiem mou017cesz stawiu0107 but sportowy, a mou017ce nawet cou015b bardziej technicznego jak odkurzacz! Dodaj jeszcze jakiu015b materiau0142 w ciekawym, pasuju0105cym kolorze.

Jak powstaje rysunek:

Zobacz jak nasz prowadzu0105cy tworzy prace z tutorialu. Przyu015bpieszamy tempo u017ceby w kilka chwil zainspirowau0142 siu0119 cau0142ym procesem.

Tutorial krok po kroku

  • 1 Faza – Podrys ou0142u00f3wkiem
  • 2 Faza – Podrys farbu0105
  • 3 Faza – Podmalu00f3wkau00a0
  • 4 Faza – Detal i kontrast – u015bwiatu0142o konturowe, wyciu0105gniu0119cie ostrych krawu0119dzi

Tips & Tricks

  • Maluj przy u015bwietle dziennym
  • Maluj fazami oraz od ogu00f3u0142u do szczegu00f3u0142u
  • Wiu0119cej detalu dodaj tam gdzie chcesz skupiu0107 wzrok odbiorcy
  • Tu0142o mou017ce byu0107 mniej szczegu00f3u0142owe, czasami wystarcza sama podmalu00f3wka
  • Nie uu017cywaj czarnej farby bo plama wychodzi pu0142asko, zamiast tego do przyciemniania mou017cesz uu017cyu0107 payne’s gray albo stwu00f3rz ciemny kolor z barw podstawowych

u0106wiczenia

Na kolejne zaju0119cia przynieu015b z domu przedmiot ktu00f3ry Ci siu0119 podoba. W domu wykonaj jego 5 szkicu00f3w z ru00f3u017cnych stron tak u017ceby zrozumieu0107 formu0119.