fbpx

Opis Lekcji

Twoim zadaniem bu0119dzie narysowanie drzewa liu015bciastego, wiu0119c musisz zakomponowau0107 pou0142acie liu015bci. Unikaj powtarzalnych elementu00f3w albo u201cobklejaniau201d po kolei kau017cdej gau0142u0105zki ku0119pku0105 liu015bci. Pobserwuj zdju0119cia wewnu0105trz materiau0142u00f3w – to musi wyglu0105dau0107 naturalnie! Postaraj siu0119 rozmieu015bciu0107 liu015bcie w sposu00f3b spontaniczny. Wykonaj rysunek na kartce A3.

Jak powstaje rysunek:

Zobacz jak nasz prowadzu0105cy tworzy prace z tutorialu. Przyu015bpieszamy tempo u017ceby w kilka chwil zainspirowau0142 siu0119 cau0142ym procesem.

Tutorial krok po kroku

 • 1 Faza – Geometryczny rysunki linearny
 • 2 Faza – Wprowadu017a detal w postaci liu015bci i kory
 • 3 Faza – Zaznacz u015bwiatu0142ocieu0144u00a0
 • 4 Faza – Podciu0105gnij kontrasty

Tips & Tricks

 • jasne gau0142u0119zie na tle ciemnych liu015bci
 • ciemne gau0142u0119zie na tle jasnego nieba – przeu015bwity przez ou015bwietlone pou0142acie (przez ktu00f3re widzimy ciemne, gu0142u0119bsze partie drzewa)
 • przeu015bwity przez zacienione liu015bcie (przez ktu00f3re widzimy jasne u201cplamkiu201d nieba)
 • ciekawy uku0142ad gau0142u0119zi (gau0142u0119zie chowaju0105ce siu0119 za inne itp..)
 • gau0142u0119zie rozmieszczone w przestrzeni (od przodu i do tyu0142u, nie tylko na boki) – asymetria!
 • dolne gau0142u0119zie opadaju0105ce ku dou0142owi (najstarsze gau0142u0119zie, ktu00f3re pochyliu0142y siu0119 pod ciu0119u017carem swoich liu015bci, nawet jeu015bli pu00f3u017aniej je potraciu0142y)
 • gu00f3rne gau0142u0119zie sterczu0105ce do gu00f3ry (najmu0142odsze, najzdrowsze)
 • u015bwiatu0142ocieu0144 uwypuklaju0105cy ksztau0142t drzewa (to co jau015bniejsze wydaje siu0119 odstawau0107 bardziej od drzewa – gdyu017c u0142apie u015bwiatu0142o)

u0106wiczenia

W ramach u0107wiczeu0144 narysuj na formacje a3 drzewa na podstawie tutorialu poniu017cej: