fbpx

Opis Lekcji

Figury na podstawie widoku00f3w to bardzo wau017cny temat, szczegu00f3lnie jeu015bli wybierasz siu0119 na Wydziau0142 Architektury. Uczy wyobrau017ani przestrzennej oraz czytania rzutu00f3w. Jeu015bli opanujesz ten materiau0142 teraz bu0119dzie Ci duu017co u0142atwiej w przyszu0142ou015bci (np. na geometrii wykreu015blnej na pierwszym roku studiu00f3w).u00a0Rozwiu0105u017c wszystkie 8 podanych bryu0142 nau00a0podstawie widoku00f3w. Od kau017cdej bryu0142y wyznacz cieu0144u00a0rzucony.u00a0Rozwiu0105zania bryu0142 masz w u015brodku tego materiau0142u.u00a0Mou017cesz do nich zajrzeu0107 jeu017celi juu017c zupeu0142nie nieu00a0masz siu0142 i chu0119ci na dalszu0105 walku0119 ale postaraj siu0119 rozwiu0105zau0107 je samodzielnie.

Jak powstaje rysunek:

Zobacz jak nasz prowadzu0105cy tworzy prace z tutorialu. Przyu015bpieszamy tempo u017ceby w kilka chwil zainspirowau0142 siu0119 cau0142ym procesem.

Tutorial krok po kroku

Tips & Tricks

  • Przy tworzeniu kompozycji zru00f3b kilka szkicu00f3w na mniejszym formacie. Pomou017ce Ci to wybrau0107 odpowiedni kadr i najciekawsze uu0142ou017cenie bryu0142ek. Im bardziej dynamiczny kadr tym lepiej
  • Stosuj ru00f3u017cne grubou015bci linii (pomocnicze, krawu0119dziowe niewidoczne, krawu0119dziowe widoczne)
  • Dodaj: odbicia, cienie wykonstruowane lub oszukane (jeu015bli su0105 zbyt trudne), tu0142o (mou017ce byu0107 intensywne – najlepiej kredku0105 lub akwarelu0105 [jeu015bli umiesz tu0119 techniku0119])
  • Bardzo wau017cne jest ru00f3wnieu017c odpowiednie ustawienie bryu0142 (ich niuanse, zau0142amania, miejsca charakterystyczne powinny byu0107 widoczne)

u0106wiczenia

1. u0106wicz elipsy i szeu015bciany z elipsami z tyu0142u zeszytu u2013 cel jedna strona dziennie na jednej lekcji.

2. Rozwiu0105u017c pozostau0142e bryu0142y z tego materiau0142u.u00a0

3. Narysuj kompozycju0119 z rozwiu0105zanych bryu0142ek