fbpx

Opis Lekcji

Celem dzisiejszych zaju0119u0107 bu0119dzie namalowanie kompozycji z martwej natury. Cau0142ou015bu0107 kompozycji niech bu0119dzie monochromatyczna ale pojedyncze elementy namaluj z uu017cyciem dodatkowego koloru. Postaraj siu0119 aby uu017cycie koloru00f3w byu0142o przemyu015blane i dodatkowy kolor byu0142 stosowany konsekwentnie. Mou017cesz wykorzystau0107 dodatkowy kolor do: – wyru00f3u017cnienia interesuju0105cego obiektu – dodania konturu do oddzielenia planu00f3w – rozru00f3u017cnienia planu00f3w – oddzielenia u015bwiatu0142a od cienia itp.
Pomyu015bl o innych ciekawych sposobach wykorzystania takiego motywu kolorystycznego. Przed rozpoczu0119ciem pracy zru00f3b kilka szkicu00f3w ru00f3u017cnych wariantu00f3w.
Pracu0119 wykonaj na formacie 50×70

Jak powstaje rysunek:

Zobacz jak nasz prowadzu0105cy tworzy prace z tutorialu. Przyu015bpieszamy tempo u017ceby w kilka chwil zainspirowau0142 siu0119 cau0142ym procesem.

Tutorial krok po kroku

Tips & Tricks

  • Zacznij od szkicu00f3w malarskich (min 3), na nich mou017cesz zobaczyu0107 co dobrze wyglu0105da, a co nie
  • Pierwszu0105 fazu0119 – konstrukcyjnu0105 mou017cesz namalowau0107 dodatkowym kolorem, wtedy wybijaju0105cy siu0119 szkic mou017ce ciekawie wyglu0105dau0107
  • Dodatkowy kolor uwzglu0119dnij juu017c na szkicu, musisz wiedzieu0107 co chcesz zrobiu0107, nie dodawau0107 koloru nieprzemyu015blanie i w losowych miejscach

u0106wiczenia

W domu namaluj martwu0105 naturu0119 na formacie B2 tym razem uu017cywaju0105c innych koloru00f3w.