fbpx

Opis Lekcji

Na dzisiejszych zaju0119ciach rysujemy su0142upy biegnu0105ce wzdu0142uu017c drogi, a taku017ce zieleu0144, ktu00f3ra pojawia siu0119 w scenie.

Jak powstaje rysunek:

Zobacz jak nasz prowadzu0105cy tworzy prace z tutorialu. Przyu015bpieszamy tempo u017ceby w kilka chwil zainspirowau0142 siu0119 cau0142ym procesem.

Tutorial krok po kroku

  • 1 Faza – Wykonaj konstrukcju0119 su0142upu00f3w metodu0105 talesa
  • 2 Faza – Wprowadu017a detalu00a0
  • 3 Faza – Zaznacz u015bwiatu0142ocieu0144
  • 4 Faza – Zajmij siu0119 otoczeniem i kontrastem
  • 5 Faza – Wzmocnij kontrasty

Tips & Tricks

  • Su0142upy wydaju0105 nam siu0119 nie tylko coraz niu017csze im dalej siu0119 znajduju0105, ale su0105 teu017c coraz wu0119u017csze. Su0142upy znajduju0105ce siu0119 daleko staraj siu0119 rysowau0107 delikatnie, aby nie byu0142o w nich zbyt grubych linii
  • Uu017cywaj kru00f3tkich, gu0119sto pou0142ou017conych linii, aby narysowau0107 trawu0119
  • Zwru00f3u0107 uwagu0119 na to, jak pada cieu0144 od kau017cdego ze su0142upu00f3w

u0106wiczenia

Pomyu015bl, gdzie jeszcze widziau0142eu015b_au015b zbiegaju0105ce siu0119 ku horyzontowi obiekty? Mou017ce su0105 to latarnie albo drzewa przy drodze? A mou017ce tory kolejowe? Postaraj siu0119 znaleu017au0107 tego typu zdju0119cia i zrobiu0107 szkice na ich podstawie ( takie jak 2 lub 3 faza rysunku )