DOMIN WROCŁAW
ul. Józefa Piłsudskiego 40 lok. 2

Prowadzący pracownie: mgr inż. arch. Bartłomiej Braksator

@: domin.wroclaw@gmail.com

t.: 791 407 115

f.:  facebook.com/dominwroclaw